User Tools

Site Tools


4442--8957-koujounotsuki-la-gi

Koujounotsuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8957
Đặt tên theo Kōjō no Tsuki
Tên thay thế 1998 FM125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9112795
Viễn điểm quỹ đạo 2.6226121
Độ lệch tâm 0.1568923
Chu kỳ quỹ đạo 1246.6947438
Độ bất thường trung bình 65.48329
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07437
Kinh độ của điểm nút lên 300.78478
Acgumen của cận điểm 153.40047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8957 Koujounotsuki (1998 FM125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8957 Koujounotsuki
4442--8957-koujounotsuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)