User Tools

Site Tools


4443--9067-katsuno-la-gi

Katsuno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9067
Tên thay thế 1993 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3765855
Viễn điểm quỹ đạo 3.2282445
Độ lệch tâm 0.1519509
Chu kỳ quỹ đạo 1713.5513351
Độ bất thường trung bình 349.52413
Độ nghiêng quỹ đạo 7.65930
Kinh độ của điểm nút lên 19.05563
Acgumen của cận điểm 295.71124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9067 Katsuno (1993 HR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9067 Katsuno
4443--9067-katsuno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)