User Tools

Site Tools


4444--9211-neese-la-gi

Neese
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9211
Tên thay thế 1995 SB27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9132178
Viễn điểm quỹ đạo 2.5915608
Độ lệch tâm 0.1505830
Chu kỳ quỹ đạo 1234.7061494
Độ bất thường trung bình 341.37626
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40498
Kinh độ của điểm nút lên 14.70928
Acgumen của cận điểm 266.39049
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9211 Neese (1995 SB27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9211 Neese
4444--9211-neese-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)