User Tools

Site Tools


4445--9379-dijon-la-gi

Dijon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9379
Đặt tên theo Dijon
Tên thay thế 1993 QH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6068182
Viễn điểm quỹ đạo 3.0783606
Độ lệch tâm 0.0829424
Chu kỳ quỹ đạo 1750.5302770
Độ bất thường trung bình 337.14688
Độ nghiêng quỹ đạo 0.91955
Kinh độ của điểm nút lên 277.67224
Acgumen của cận điểm 121.23393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9379 Dijon (1993 QH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9379 Dijon
4445--9379-dijon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)