User Tools

Site Tools


4446--9549-akplatonov-la-gi

Akplatonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9549
Tên thay thế 1985 SM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3257027
Viễn điểm quỹ đạo 2.8894381
Độ lệch tâm 0.1080959
Chu kỳ quỹ đạo 1537.9864058
Độ bất thường trung bình 329.33293
Độ nghiêng quỹ đạo 11.12128
Kinh độ của điểm nút lên 235.45052
Acgumen của cận điểm 303.83589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

9549 Akplatonov (1985 SM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9549 Akplatonov
4446--9549-akplatonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)