User Tools

Site Tools


4447--9882-stallman-la-gi

Stallman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9882
Đặt tên theo Richard Stallman
Tên thay thế 1994 SS9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9541929
Viễn điểm quỹ đạo 2.8300833
Độ lệch tâm 0.1830769
Chu kỳ quỹ đạo 1351.3809762
Độ bất thường trung bình 290.53914
Độ nghiêng quỹ đạo 0.98777
Kinh độ của điểm nút lên 148.86197
Acgumen của cận điểm 156.59634
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

9882 Stallman (1994 SS9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

Nó được đặt theo tên computer scientist Richard Stallman, founder thuộc GNU Project.

  • 9793 Torvalds
  • 9885 Linux
  • 9965 GNU

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9882 Stallman

4447--9882-stallman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)