User Tools

Site Tools


4449--10068-dodoens-la-gi

Dodoens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10068
Đặt tên theo Rembert Dodoens
Tên thay thế 1989 CT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1182734
Viễn điểm quỹ đạo 2.6271412
Độ lệch tâm 0.1072336
Chu kỳ quỹ đạo 1334.9489677
Độ bất thường trung bình 299.88701
Độ nghiêng quỹ đạo 5.79600
Kinh độ của điểm nút lên 225.09659
Acgumen của cận điểm 73.27853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10068 Dodoens (1989 CT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Rembertus Dodonaeus, a Flemish physician và botanist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10068 Dodoens
4449--10068-dodoens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)