User Tools

Site Tools


4450--10209-izanaki-la-gi

Izanaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10209
Tên thay thế 1997 QY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9417049
Viễn điểm quỹ đạo 2.9183371
Độ lệch tâm 0.2009514
Chu kỳ quỹ đạo 1383.6092878
Độ bất thường trung bình 269.76998
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34723
Kinh độ của điểm nút lên 44.51704
Acgumen của cận điểm 338.95844
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10209 Izanaki (1997 QY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1997 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10209 Izanaki
4450--10209-izanaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)