User Tools

Site Tools


4451--10369-sinden-la-gi

Sinden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Asher
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10369
Tên thay thế 1995 CE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5054735
Viễn điểm quỹ đạo 2.7115169
Độ lệch tâm 0.0394947
Chu kỳ quỹ đạo 1538.8046130
Độ bất thường trung bình 310.92866
Độ nghiêng quỹ đạo 28.50292
Kinh độ của điểm nút lên 291.09514
Acgumen của cận điểm 331.87182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0529
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.90

10369 Sinden (1995 CE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1995 bởi D. J. Asher ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10369 Sinden
4451--10369-sinden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)