User Tools

Site Tools


4452--10729-tsvetkova-la-gi

Tsvetkova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10729
Tên thay thế 1987 RU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0726188
Viễn điểm quỹ đạo 3.1984796
Độ lệch tâm 0.2135913
Chu kỳ quỹ đạo 1562.8061174
Độ bất thường trung bình 325.79550
Độ nghiêng quỹ đạo 8.73391
Kinh độ của điểm nút lên 3.85230
Acgumen của cận điểm 310.73505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10729 Tsvetkova (1987 RU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10729 Tsvetkova
4452--10729-tsvetkova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)