User Tools

Site Tools


4453--7673-inohara-la-gi

Inohara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7673
Tên thay thế 1995 UY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9930953
Viễn điểm quỹ đạo 2.8711059
Độ lệch tâm 0.1805046
Chu kỳ quỹ đạo 1385.3858190
Độ bất thường trung bình 93.11097
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86767
Kinh độ của điểm nút lên 219.03385
Acgumen của cận điểm 203.73818
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7673 Inohara (1995 UY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7673 Inohara
4453--7673-inohara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)