User Tools

Site Tools


4455--8169-mirabeau-la-gi

Mirabeau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8169
Đặt tên theo Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau
Tên thay thế 1991 PO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8098605
Viễn điểm quỹ đạo 3.5059599
Độ lệch tâm 0.1102152
Chu kỳ quỹ đạo 2049.7367483
Độ bất thường trung bình 242.89958
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16506
Kinh độ của điểm nút lên 79.83164
Acgumen của cận điểm 356.01265
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8169 Mirabeau (1991 PO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8169 Mirabeau
4455--8169-mirabeau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)