User Tools

Site Tools


4456--8492-kikuoka-la-gi

Kikuoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8492
Tên thay thế 1990 BZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3254549
Viễn điểm quỹ đạo 2.7459653
Độ lệch tâm 0.0829177
Chu kỳ quỹ đạo 1474.8498767
Độ bất thường trung bình 250.83126
Độ nghiêng quỹ đạo 14.34842
Kinh độ của điểm nút lên 310.36994
Acgumen của cận điểm 106.87670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8492 Kikuoka (1990 BZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8492 Kikuoka
4456--8492-kikuoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)