User Tools

Site Tools


4457--8660-sano-la-gi

Sano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8660
Tên thay thế 1990 TM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1136335
Viễn điểm quỹ đạo 3.3981659
Độ lệch tâm 0.0436949
Chu kỳ quỹ đạo 2145.8775933
Độ bất thường trung bình 51.18048
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63308
Kinh độ của điểm nút lên 86.12062
Acgumen của cận điểm 249.79243
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.9

8660 Sano (1990 TM1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8660 Sano
4457--8660-sano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)