User Tools

Site Tools


4458--8786-belskaya-la-gi

Belskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8786
Tên thay thế 1978 RA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7031973
Viễn điểm quỹ đạo 3.6414307
Độ lệch tâm 0.1478784
Chu kỳ quỹ đạo 2063.7765425
Độ bất thường trung bình 32.52451
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55767
Kinh độ của điểm nút lên 147.40043
Acgumen của cận điểm 256.45614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8786 Belskaya (1978 RA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8786 Belskaya
4458--8786-belskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)