User Tools

Site Tools


4459--8958-stargazer-la-gi

Stargazer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8958
Tên thay thế 1998 FJ126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4978861
Viễn điểm quỹ đạo 2.9149975
Độ lệch tâm 0.0770590
Chu kỳ quỹ đạo 1626.2842959
Độ bất thường trung bình 333.47180
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60030
Kinh độ của điểm nút lên 343.35815
Acgumen của cận điểm 352.12819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8958 Stargazer (1998 FJ126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8958 Stargazer
4459--8958-stargazer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)