User Tools

Site Tools


4460--9069-hovland-la-gi

Hovland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9069
Tên thay thế 1993 OV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.686334528136594
Viễn điểm quỹ đạo 2.139611508290364
Độ lệch tâm .1184744833926315
Chu kỳ quỹ đạo 966.4106195802518
Độ bất thường trung bình 100.7571279802848
Độ nghiêng quỹ đạo 19.57498826840432
Kinh độ của điểm nút lên 247.9782769799514
Acgumen của cận điểm 171.0623630277072
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9069 Hovland (1993 OV) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 7 năm 1993 bởi Eleanor F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9069 Hovland
4460--9069-hovland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)