User Tools

Site Tools


4461--9212-kanamaru-la-gi

9212 Kanamaru (tên chỉ định: 1995 UR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 20 tháng 10 năm 1995. Nó được đặt theo tên Naomiki Kanamaru.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4461--9212-kanamaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)