User Tools

Site Tools


4463--9550-victorblanco-la-gi

9550 Victorblanco là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1571.4391974 ngày (4.30 năm).[1] Tiểu hành đặt tên theo tên nhà thiên văn học Victor Manuel Blanco, được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4463--9550-victorblanco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)