User Tools

Site Tools


4464--9884-p-bram-la-gi

9884 Příbram là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1340.2162372 ngày (3.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4464--9884-p-bram-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)