User Tools

Site Tools


4466--10069-fontenelle-la-gi

Fontenelle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10069
Đặt tên theo Bernard le Bovier de Fontenelle
Tên thay thế 1989 CW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8147236
Viễn điểm quỹ đạo 3.1838046
Độ lệch tâm 0.0615286
Chu kỳ quỹ đạo 1897.2322017
Độ bất thường trung bình 99.99862
Độ nghiêng quỹ đạo 9.03234
Kinh độ của điểm nút lên 257.24597
Acgumen của cận điểm 38.37502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

10069 Fontenelle (1989 CW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Bernard Le Bovier de Fontenelle, a French author.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10069 Fontenelle
4466--10069-fontenelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)