User Tools

Site Tools


4467--10210-nathues-la-gi

Nathues
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi OCA-DLR Asteroid Survey
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10210
Tên thay thế 1997 QV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2499441
Viễn điểm quỹ đạo 2.7074207
Độ lệch tâm 0.0922822
Chu kỳ quỹ đạo 1425.3770568
Độ bất thường trung bình 15.69401
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89214
Kinh độ của điểm nút lên 192.01444
Acgumen của cận điểm 75.10656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10210 Nathues (1997 QV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1997 bởi Khảo sát thiên thạch OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10210 Nathues
4467--10210-nathues-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)