User Tools

Site Tools


4468--10371-gigli-la-gi

Gigli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10371
Tên thay thế 1995 DU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9974190
Viễn điểm quỹ đạo 2.7931916
Độ lệch tâm 0.1661109
Chu kỳ quỹ đạo 1354.0657347
Độ bất thường trung bình 181.22812
Độ nghiêng quỹ đạo 0.36301
Kinh độ của điểm nút lên 31.27941
Acgumen của cận điểm 139.65253
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

10371 Gigli (1995 DU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1995 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10371 Gigli
4468--10371-gigli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)