User Tools

Site Tools


4469--10553-stenkumla-la-gi

10553 Stenkumla (tên chỉ định: 1993 FZ4) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 17 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Stenkumla, a small parish ở Gotland, Sweden.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4469--10553-stenkumla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)