User Tools

Site Tools


4470--10730-white-la-gi

White
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10730
Tên thay thế 1987 SU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9254932
Viễn điểm quỹ đạo 2.4026260
Độ lệch tâm 0.1102402
Chu kỳ quỹ đạo 1162.7925756
Độ bất thường trung bình 165.75899
Độ nghiêng quỹ đạo 3.82941
Kinh độ của điểm nút lên 349.87141
Acgumen của cận điểm 17.14522
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10730 White (1987 SU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10730 White
4470--10730-white-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)