User Tools

Site Tools


4471--7674-kasuga-la-gi

Kasuga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7674
Tên thay thế 1995 VO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6577047
Viễn điểm quỹ đạo 3.1659017
Độ lệch tâm 0.0872650
Chu kỳ quỹ đạo 1814.8529379
Độ bất thường trung bình 239.54246
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73797
Kinh độ của điểm nút lên 139.61811
Acgumen của cận điểm 215.73238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7674 Kasuga (1995 VO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1995 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7674 Kasuga
4471--7674-kasuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)