User Tools

Site Tools


4472--8036-maehara-la-gi

Maehara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8036
Tên thay thế 1992 UG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5416381
Viễn điểm quỹ đạo 3.4767985
Độ lệch tâm 0.1553826
Chu kỳ quỹ đạo 1906.6851347
Độ bất thường trung bình 43.89751
Độ nghiêng quỹ đạo 6.76569
Kinh độ của điểm nút lên 62.16862
Acgumen của cận điểm 271.16321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8036 Maehara (1992 UG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8036 Maehara
4472--8036-maehara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)