User Tools

Site Tools


4473--8171-stauffenberg-la-gi

Stauffenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8171
Đặt tên theo Claus Schenk Graf von Stauffenberg
Tên thay thế 1991 RV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8543659
Viễn điểm quỹ đạo 3.2694747
Độ lệch tâm 0.0677857
Chu kỳ quỹ đạo 1956.9929064
Độ bất thường trung bình 128.71274
Độ nghiêng quỹ đạo 9.03726
Kinh độ của điểm nút lên 340.75282
Acgumen của cận điểm 291.38271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8171 Stauffenberg (1991 RV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8171 Stauffenberg
4473--8171-stauffenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)