User Tools

Site Tools


4474--8321-akim-la-gi

Akim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8321
Tên thay thế 1977 EX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3758659
Viễn điểm quỹ đạo 2.9323245
Độ lệch tâm 0.1048302
Chu kỳ quỹ đạo 1579.3310489
Độ bất thường trung bình 74.64097
Độ nghiêng quỹ đạo 12.12191
Kinh độ của điểm nút lên 304.89606
Acgumen của cận điểm 228.93495
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8321 Akim (1977 EX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8321 Akim
4474--8321-akim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)