User Tools

Site Tools


4475--8493-yachibozu-la-gi

8493 Yachibozu là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1422.7115507 ngày (3.90 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4475--8493-yachibozu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)