User Tools

Site Tools


4476--8661-ratzinger-la-gi

Ratzinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8661
Đặt tên theo Pope Benedict XVI
Tên thay thế 1990 TA13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8822456
Viễn điểm quỹ đạo 3.1254146
Độ lệch tâm 0.0404765
Chu kỳ quỹ đạo 1901.5662673
Độ bất thường trung bình 75.42951
Độ nghiêng quỹ đạo 10.56373
Kinh độ của điểm nút lên 38.42747
Acgumen của cận điểm 80.48693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8661 Ratzinger (1990 TA13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen ở Tautenburg. Tênd after Cardinal Joseph Ratzinger, now Pope Benedict XVI.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8661 Ratzinger
4476--8661-ratzinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)