User Tools

Site Tools


4477--8787-ignatenko-la-gi

Ignatenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8787
Tên thay thế 1978 TL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6420852
Viễn điểm quỹ đạo 3.6628692
Độ lệch tâm 0.1619019
Chu kỳ quỹ đạo 2044.4493966
Độ bất thường trung bình 79.06111
Độ nghiêng quỹ đạo 10.57444
Kinh độ của điểm nút lên 47.88746
Acgumen của cận điểm 359.76041
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8787 Ignatenko (1978 TL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1978 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8787 Ignatenko
4477--8787-ignatenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)