User Tools

Site Tools


4478--8959-oenanthe-la-gi

Oenanthe
Khám phá
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8959
Tên thay thế 2550 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8283288
Viễn điểm quỹ đạo 2.7791828
Độ lệch tâm 0.2063704
Chu kỳ quỹ đạo 1277.1828865
Độ bất thường trung bình 281.33184
Độ nghiêng quỹ đạo 2.13156
Kinh độ của điểm nút lên 57.37006
Acgumen của cận điểm 227.29982
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

8959 Oenanthe (2550 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8959 Oenanthe
4478--8959-oenanthe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)