User Tools

Site Tools


4479--9070-ensab-la-gi

Ensab
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9070
Tên thay thế 1993 OZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6999921
Viễn điểm quỹ đạo 4.2950347
Độ lệch tâm 0.4328659
Chu kỳ quỹ đạo 1895.5713924
Độ bất thường trung bình 292.83438
Độ nghiêng quỹ đạo 21.74036
Kinh độ của điểm nút lên 117.43786
Acgumen của cận điểm 247.39437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9070 Ensab (1993 OZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9070 Ensab
4479--9070-ensab-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)