User Tools

Site Tools


4480--9215-taiyonoto-la-gi

Taiyonoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9215
Tên thay thế 1995 UB45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8920180
Viễn điểm quỹ đạo 2.5617324
Độ lệch tâm 0.1503709
Chu kỳ quỹ đạo 1213.7863062
Độ bất thường trung bình 296.36188
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89626
Kinh độ của điểm nút lên 268.91755
Acgumen của cận điểm 111.59974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9215 Taiyonoto (1995 UB45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9215 Taiyonoto
4480--9215-taiyonoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)