User Tools

Site Tools


4481--9381-lyon-la-gi

Lyon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne và E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9381
Đặt tên theo Lyon
Tên thay thế 1993 RT19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8386933
Viễn điểm quỹ đạo 3.1710807
Độ lệch tâm 0.0553078
Chu kỳ quỹ đạo 1902.5700233
Độ bất thường trung bình 206.46968
Độ nghiêng quỹ đạo 1.13986
Kinh độ của điểm nút lên 356.24103
Acgumen của cận điểm 96.11493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9381 Lyon (1993 RT19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi H. Debehogne và E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9381 Lyon
4481--9381-lyon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)