User Tools

Site Tools


4484--10070-liuzongli-la-gi

Liuzongli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10070
Tên thay thế 1989 CB8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0459045
Viễn điểm quỹ đạo 2.4764619
Độ lệch tâm 0.0952062
Chu kỳ quỹ đạo 1241.9441380
Độ bất thường trung bình 197.20884
Độ nghiêng quỹ đạo 2.27012
Kinh độ của điểm nút lên 347.08034
Acgumen của cận điểm 207.53552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10070 Liuzongli (1989 CB8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1989 bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Liu Zongli, professor of astronomy ở National Astronomical Observatory of China.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10070 Liuzongli
4484--10070-liuzongli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)