User Tools

Site Tools


4485--10372-moran-la-gi

Moran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10372
Tên thay thế 1995 FO10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5096105
Viễn điểm quỹ đạo 2.7251469
Độ lệch tâm 0.0411741
Chu kỳ quỹ đạo 1546.6721866
Độ bất thường trung bình 219.44860
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36810
Kinh độ của điểm nút lên 53.89426
Acgumen của cận điểm 314.99777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10372 Moran (1995 FO10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10372 Moran
4485--10372-moran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)