User Tools

Site Tools


4486--10554-v-sterhejde-la-gi

10554 Västerhejde (tên chỉ định: 1993 FO34) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 19 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Västerhejde, a parish ở Gotland, Sweden.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4486--10554-v-sterhejde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)