User Tools

Site Tools


4487--10733-georgesand-la-gi

Georgesand
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10733
Đặt tên theo George Sand
Tên thay thế 1988 CP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6599335
Viễn điểm quỹ đạo 3.1481727
Độ lệch tâm 0.0840617
Chu kỳ quỹ đạo 1807.6121258
Độ bất thường trung bình 82.72185
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98376
Kinh độ của điểm nút lên 135.38199
Acgumen của cận điểm 289.36749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10733 Georgesand (1988 CP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10733 Georgesand
4487--10733-georgesand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)