User Tools

Site Tools


4489--8039-grandprism-la-gi

Grandprism
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne và E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8039
Tên thay thế 1993 RB16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0572177
Viễn điểm quỹ đạo 2.7755355
Độ lệch tâm 0.1486353
Chu kỳ quỹ đạo 1371.9723429
Độ bất thường trung bình 224.49929
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89087
Kinh độ của điểm nút lên 9.82767
Acgumen của cận điểm 103.13213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

8039 Grandprism (1993 RB16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi H. Debehogne và E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8039 Grandprism
4489--8039-grandprism-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)