User Tools

Site Tools


4490--8175-boerhaave-la-gi

Boerhaave
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8175
Đặt tên theo Herman Boerhaave
Tên thay thế 1991 VV5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8835715
Viễn điểm quỹ đạo 3.1355035
Độ lệch tâm 0.0418556
Chu kỳ quỹ đạo 1906.9884399
Độ bất thường trung bình 147.14110
Độ nghiêng quỹ đạo 11.02468
Kinh độ của điểm nút lên 90.07497
Acgumen của cận điểm 229.69454
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8175 Boerhaave (1991 VV5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8175 Boerhaave
4490--8175-boerhaave-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)