User Tools

Site Tools


4491--8322-kononovich-la-gi

Kononovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8322
Tên thay thế 1978 RL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7492242
Viễn điểm quỹ đạo 3.7033850
Độ lệch tâm 0.1478721
Chu kỳ quỹ đạo 2116.6862078
Độ bất thường trung bình 48.05866
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80521
Kinh độ của điểm nút lên 148.88962
Acgumen của cận điểm 202.45689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8322 Kononovich (1978 RL1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8322 Kononovich
4491--8322-kononovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)