User Tools

Site Tools


4492--8494-edpatvega-la-gi

Edpatvega
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8494
Tên thay thế 1990 OT4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2019646
Viễn điểm quỹ đạo 3.1201238
Độ lệch tâm 0.1725186
Chu kỳ quỹ đạo 1585.5376417
Độ bất thường trung bình 52.22544
Độ nghiêng quỹ đạo 11.91882
Kinh độ của điểm nút lên 153.52214
Acgumen của cận điểm 126.98180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8494 Edpatvega (1990 OT4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8494 Edpatvega
4492--8494-edpatvega-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)