User Tools

Site Tools


4493--8665-daun-eifel-la-gi

8665 Daun-Eifel
Tên
Tên Daun-Eifel
Tên chỉ định 1991 GA9
Khám phá
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 8 tháng 4 năm 1991
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0832123
Bán trục lớn (a) 2.3566181 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1605185 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5527177 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.62 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.56527°
Kinh độ (Ω) 206.67066°
Acgumen (ω) 279.68080°
Độ bất thường trung bình (M) 326.34870°

8665 Daun-Eifel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1321.3937092 ngày (3.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4493--8665-daun-eifel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)