User Tools

Site Tools


4494--8788-labeyrie-la-gi

Labeyrie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Tomita
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8788
Tên thay thế 1978 VP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9318767
Viễn điểm quỹ đạo 2.7889839
Độ lệch tâm 0.1815574
Chu kỳ quỹ đạo 1324.6013649
Độ bất thường trung bình 340.94581
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89916
Kinh độ của điểm nút lên 283.66742
Acgumen của cận điểm 219.58884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8788 Labeyrie (1978 VP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1978 bởi K. Tomita ở Caussols. Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học Pháp Antoine Émile Henry Labeyrie và Catherine Labeyrie.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8788 Labeyrie
4494--8788-labeyrie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)