User Tools

Site Tools


4495--8960-luscinioides-la-gi

Luscinioides
Khám phá
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8960
Tên thay thế 2575 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6713584
Viễn điểm quỹ đạo 3.1280396
Độ lệch tâm 0.0787463
Chu kỳ quỹ đạo 1803.5483913
Độ bất thường trung bình 18.38343
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39052
Kinh độ của điểm nút lên 71.35014
Acgumen của cận điểm 149.14635
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8960 Luscinioides (2575 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8960 Luscinioides
4495--8960-luscinioides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)