User Tools

Site Tools


4496--9071-coudenberghe-la-gi

Coudenberghe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9071
Tên thay thế 1993 OB13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6537732
Viễn điểm quỹ đạo 3.2339814
Độ lệch tâm 0.0985449
Chu kỳ quỹ đạo 1844.9219114
Độ bất thường trung bình 340.26222
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16764
Kinh độ của điểm nút lên 174.79902
Acgumen của cận điểm 112.61554
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9071 Coudenberghe (1993 OB13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1993, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9071 Coudenberghe
4496--9071-coudenberghe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)