User Tools

Site Tools


4497--9216-masuzawa-la-gi

Masuzawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9216
Tên thay thế 1995 VS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8866799
Viễn điểm quỹ đạo 2.6199645
Độ lệch tâm 0.1627119
Chu kỳ quỹ đạo 1235.4732794
Độ bất thường trung bình 279.59021
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17869
Kinh độ của điểm nút lên 218.40544
Acgumen của cận điểm 153.07115
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9216 Masuzawa (1995 VS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1995, bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9216 Masuzawa
4497--9216-masuzawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)