User Tools

Site Tools


4498--9382-mihonoseki-la-gi

Mihonoseki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9382
Tên thay thế 1993 TK11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8522291
Viễn điểm quỹ đạo 2.4724801
Độ lệch tâm 0.1434203
Chu kỳ quỹ đạo 1161.4186406
Độ bất thường trung bình 205.09027
Độ nghiêng quỹ đạo 3.75063
Kinh độ của điểm nút lên 182.31964
Acgumen của cận điểm 208.77806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9382 Mihonoseki (1993 TK11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9382 Mihonoseki
4498--9382-mihonoseki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)